Organisation och sammanträden

Nämndens administrativa uppgifter, liksom beredning och föredragning av ärendena, utförs av Kammarrätten i Jönköping.

Inplanerade möten hösten 2020

Tisdagen den 8 september

Torsdagen den 22 oktober

Onsdagen den 9 december

Ledamot Ersättare
   
Lagmannen
Ylva Norling Jönsson (ordförande)
 
   
Lagmannen
Johan Kvart (vice ordförande)
Chefsrådmannen
Karin Kussak
   
Lagmannen
Daniel Samuelson
Lagmannen
Björn Johansson
   
Professorn
Margareta Brattström
Docenten
Claes Martinsson
   
Utbildningschefen
Pär Andersson
Rättschefen
Ulrika Lindén
   
Rådmannen
Elisabeth Åberg

Rådmannen
Ulf Ahlström

Uppdaterad
2019-08-23