Organisation och sammanträden

Nämndens administrativa uppgifter, liksom beredning och föredragning av ärendena, utförs av Kammarrätten i Jönköping.

Sammanträden

Inplanerade möten våren 2024

Tisdagen den 16 januari

Tisdagen den 20 februari

Tisdagen den 26 mars

Tisdagen den 23 april

Tisdagen den 4 juni

Inplanerade möten hösten 2024

Onsdagen den 28 augusti

Tisdagen den 1 oktober

Tisdagen den 19 november

Tisdagen den 10 december

Ledamöter

Ledamot Ersättare
   
Lagmannen
Johan Kvart (ordförande)
 
   
Lagmannen
Helena von Braun (vice ordförande)
Chefsrådmannen
Sofia Jungstedt
   
Lagmannen
Lars-Gunnar Lundh
Lagmannen
Björn Johansson
   
Docenten
Anna Wallerman Ghavanini
Universitetslektorn
Henrik Bellander
   
Utbildningschefen
Stephan Uttersköld
Rättschefen
Ulrika Lindén
   
Rådmannen
Elisabeth Åberg

Rådmannen
Ulf Ahlström

Uppdaterad
2022-01-11