Organisation och sammanträden

Nämndens administrativa uppgifter, liksom beredning och föredragning av ärendena, utförs av Kammarrätten i Jönköping.

Inplanerade möten hösten 2019

Torsdagen den 29 augusti

Tisdagen den 8 oktober

Torsdagen den 14 november

Tisdagen den 17 december

Ledamot Ersättare
   
Lagmannen
Ylva Norling Jönsson (ordförande)
 
   
Lagmannen
Johan Kvart (vice ordförande)
Chefsrådmannen
Karin Kussak
   
Lagmannen
Daniel Samuelson
Lagmannen
Björn Johansson
   
Professorn
Margareta Brattström
Docenten
Claes Martinsson
   
Utbildningschefen
Pär Andersson
Rättschefen
Ulrika Lindén
   
Rådmannen
Elisabeth Åberg

Rådmannen
Ulf Ahlström

Publicerad
2019-08-23
Uppdaterad
2019-08-23