Nämndens uppgift och notarietjänstgöring

Nämnden beslutar enligt förordning (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden om föreskrifter för notarietjänstgöringen.

Nämnden verkar hela tiden aktivt för att notarietjänstgöringen håller en hög kvalité och är likformad över hela landet. Som ett led i detta arbete gör nämnden vartannat år resor till domstolarna för att bland annat inhämta erfarenheter genom möten med domare och notarier.

Föreskrifter

Om notarietjänstgöring

Notarietjänstgöringen är en utbildningstjänstgöring där de som avlagt jur. kand.- eller juristexamen ges möjlighet att pröva sina kunskaper genom arbete som att göra rättsutredningar, skriva protokoll samt förslag till domar och beslut. Efter en viss tids tjänstgöring ges notarien möjlighet att på eget ansvar handlägga och fatta beslut i vissa typer av mål.

Uppdaterad
2019-08-23