Högsta förvaltningsdomstolen logotyp

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 1990-17
En tjänst i form av en femdagarskurs i redovisning utgör tillträde till evenemang.

I vilket land mervärdesskatt ska betalas för tillhandahållande av en tjänst styrs av var tjänsten anses omsatt. Tjänster som tillhandahålls en beskattningsbar person anses i allmänhet omsatta där den beskattningsbara personen är etablerad. En tjänst som avser tillträde till ett evenemang anses dock omsatt i det land där evenemanget äger rum, oavsett var köparen är etablerad.

Ett bolag som anordnar femdagarskurser i redovisning ville genom ansökan om förhandsbesked få veta om kurser som tillhandahålls beskattningsbara personer som är etablerade i Sverige skulle anses omsatta här och svensk mervärdesskatt därmed debiteras. Kurserna äger rum i ett annat EU-land. Deltagande i kurserna förutsätter att registrering och betalning sker i förväg.

Högsta förvaltningsdomstolen frågade EU-domstolen om tjänster av det slaget omfattas av begreppet tillträde till evenemang. EU-domstolen fann att så är fallet (mål C-647/17, EU:C:2019:195).

Högsta förvaltningsdomstolen har nu ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarat att de aktuella tjänsterna ska anses omsatta utomlands. Svensk mervärdesskatt ska därför inte påföras.

Bifogade filer

Nyhetstyp

Kontakt

Ann LindersJustitiesekreterare

Hoppa till innehåll

Bifogade filer