Mål: 1990-17

HFD 2019 ref. 22

HFD 2019 ref. 22

En femdagarskurs i redovisning som äger rum i ett annat EU-land än Sverige och tillhandahålls beskattningsbara personer omfattas av begreppet tillträde till evenemang i 5 kap. 11 a § mervärdesskattelagen och är därför omsatt utomlands. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Om avgörandet

Målnummer
1990-17
Måltyp
Skatt
Lagrum
5 kap. 5 § första stycket och 11 a § mervärdesskattelagen (1994:200)Artiklarna 44 och 53 i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)Artiklarna 32.1 och 32.2 c i genomförandeförordningen (EU) nr 282/2011
EU-rätt
Sökord
MervärdesskattKurs utomlands