Begränsad telefontid

Hovrättens, Mark-och miljööverdomstolens och Patent- och marknadsöverdomstolens telefontider är fr.o.m. den 7 april begränsad till vardagar kl. 08.30–15.00 med avbrott för lunch kl. 11.30–12.30.

Våra svarstider kan också vara längre än vanligt. Vi uppmanar alla att i så stor utsträckning som möjligt istället använda e-post vid kontakt med domstolen.