Ostproducenter får ersättning för rättegångskostnader i ärende om företagskoncentration

Mål: PMÖ 1489-20

Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att underinstansens beslut att bl.a. undanröja Konkurrensverkets förbud för vissa ostproducenter att genomföra en företagskoncentration kan jämställas med en frikännande dom.

Mot denna bakgrund har Patent- och marknadsöverdomstolen bestämt att ostproducenterna ska få ersättning från staten för sina rättegångskostnader. Rättegångskostnaderna för de tre ostproducenterna uppgår till ca 6,8 miljoner kr, ca 1,3 miljoner kr respektive ca 1 miljon kr. Det innebär att ostproducenterna fått framgång med sitt överklagande i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut får inte överklagas.