Klartecken för ny domstolsbyggnad i Jönköping

Regeringen har nu gett klartecken för en ny domstolsbyggnad i Jönköping, som ska inrymma Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping. Byggnaden är ritad av arkitektkontoret FOJAB och kommer att uppföras på Slottskajen i Jönköping. Byggstarten är planerad till hösten 2020 och inflyttning hösten 2022.
Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping får nya lokaler på Slottskajen vid Munksjön. Illustration: FOJAB. Bilden är fri att använda för media i redaktionellt sammanhang.

Planeringen av den nya domstolsbyggnaden har pågått under flera år och har drivits av Domstolsverket som ett projekt tillsammans med berörda parter. Att regeringen nu har gett klartecken gläder förstås domstolscheferna.

- Hovrätten är i mycket stort behov av fler och bättre förhandlingssalar med högre säkerhet. De nya lokalerna kommer också att ge en helt annan tillgänglighet för både besökare och personal, säger Charlotte Brokelind, hovrättspresident, Göta hovrätt.

Domstolscheferna framhåller också värdet i att domstolarna enkelt kommer att kunna ha utbyte med varandra tack vare att deras verksamhet nu förläggs i samma byggnad.

- På kammarrätten ser vi att samlokalisering i en ny byggnad inte bara ger mer funktionella lokaler utan också fler möjligheter till samverkan mellan kammarrätten och hovrätten, säger Monica Dahlbom, kammarrättspresident, Kammarrätten i Jönköping.

Kammarrättens finns sedan 1993 i en byggnad vid Slottsgatan i Jönköping. Göta hovrätt har sin verksamhet i flera byggnader i anslutning till Hovrättsparken i Jönköping. Huset vid Hovrättstorget är landets äldsta domstolsbyggnad och uppfördes år 1650. Nuvarande lokaler uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet, förhandlingssalar och säkerhet.

Den nya domstolsbyggnaden omfattar cirka 9 000 kvadratmeter och kommer att innehålla tio förhandlingssalar och omkring 180 arbetsplatser.

Säkerheten har varit en viktig aspekt i projektet och några förhandlingssalar kommer att vara säkerhetssalar. I den gemensamma entrén kommer att finnas en fast säkerhetskontroll med ett röntgeninspektionssystem.

Domstolsverket ansvarar för att Sveriges Domstolar har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Dagens besked från regeringen innebär att Domstolsverket nu kan teckna hyresavtal med fastighetsägaren Castellum.

- Med den nya domstolsbyggnaden i Jönköping kommer vi att kunna erbjuda väl anpassade och moderna lokaler för hovrätten och kammarrätten. Att samlokalisera två domstolar ger också nya möjligheter för dem att samverka och effektivisera en del av sina respektive verksamheter. Hållbarhetstänket är självklart och byggnaden ska uppfylla de högsta kraven för certifiering av miljöbyggnader, säger Harald Pleijel, fastighetsdirektör på Domstolsverket.

Faktaruta

Fastighetsägare: Castellum

Hyresgäst: Domstolsverket

Arkitekt: FOJAB

Förhyrd yta: Cirka 9000 kvadratmeter

Antal arbetsplatser: Cirka 180

Antal förhandlingssalar: 10

Göta hovrätt instiftades den 5 november 1634 och är den näst äldsta av landets sex hovrätter.

Kammarrätten i Jönköping är en av fyra kammarrätter i Sverige. Den är den senaste och bildades 1977.