Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 754-22
Med lagens nuvarande uppbyggnad kan inte uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter beviljas när utlänningen omfattas av ett avlägsnandebeslut som fått laga kraft.

Med nuvarande uppbyggnad av utlänningslagen kan inte uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen beviljas när utlänningen omfattas av ett avlägsnandebeslut som fått laga kraft.

Fakta om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagade domar och beslut från landets migrationsdomstolar. 2021 avgjorde Migrationsöverdomstolen drygt 13 000 migrationsmål. Kammarrättspresident är Stefan Holgersson.