Rättshjälp och taxor

Rättshjälp och taxor kommer ut en gång per år och innehåller Domstolsverkets regler om rättshjälp samt ersättning till rättsliga biträden och tolkar.

Publikationen ges endast ut i digitalt format och går inte att beställa som trycksak.

1 september 2020

I anledning av införandet av kvällsberedskapen har Domstolsverket tagit fram följande föreskrifter om ersättning till offentliga försvarare.

  • Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2020:4) om ersättning till offentlig försvarare som biträder vid polisförhör utanför ordinarie kontorstid (ändrad genom DVFS 2020:8)
  • Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2020:5) om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2019:5) om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt (ändrad genom DVFS 2020:9)

Föreskrifterna träder i kraft den 1 september 2020.

Rättshjälp och taxor har uppdaterats med konsoliderade versioner av DVFS 2019:5 och DVFS 2020:4.

1 oktober 2020

Domstolarnas rutin för att underrätta Rättshjälpsmyndigheten om beslutad ersättning till rättshjälpsbiträden har ändrats. I anledning av den ändrade rutinen har Domstolsverket tagit fram en ny föreskrift, Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2020:15) om rättshjälp och underrättelser till Justitiekanslern. Föreskriften ersätter Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2012:15) om rättshjälp.

Den nya föreskriften innehåller en materiell ändring som innebär att domstolarnas beslut om ersättning till rättshjälpsbiträden ska rapporteras via KIM. Därutöver har föreskriftens tillämpningsområde förtydligats samt vissa språkliga och redaktionella ändringar gjorts.

DVFS 2020:15 träder i kraft den 1 oktober 2020.

Rättshjälp och taxor har uppdaterats med den nya föreskriften.

2019

Domstolsverkets författningssamling

Uppdaterad
2019-09-16