Rättshjälp och taxor

Rättshjälp och taxor kommer ut en gång per år och innehåller Domstolsverkets regler om rättshjälp samt ersättning till rättsliga biträden och tolkar.

2019

Publikationen ges endast ut i digitalt format och går inte att beställa som trycksak.

Uppdaterad
2019-09-16