Rättshjälp och taxor

Årligen utkommen broschyr som beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning.

Om ett mål eller ärende pågår vid domstol, beslutar domstolen i frågor om rättshjälp. I annat fall beslutar Rättshjälpsmyndigheten. Biträdet får dock besluta om utredning.

Broschyren innehåller även tolktaxan.

Utgiven: 13 december 2018
Typ: Informationsbroschyr

Publicerad
2019-09-11
Uppdaterad
2019-09-16