Överklaga Lantmäteriets beslut

Den som har fått ett beslut från Lantmäteriet och inte är nöjd med det, kan överklaga till mark- och miljödomstolen.

I beslutet från Lantmäteriet står hur överklagandet ska göras och hur lång överklagandetiden är. 

Att överklaga Lantmäteriets beslut

 1. 1

  Detta ska ett överklagande innehålla

  • Namn, adress, e-postadress och telefonnummer, så att domstolen kan nå den som överklagar.
  • Uppgifter om beslutet, till exempel ärendenummer och datum.
  • Den ändring som begärs (kallas yrkande).
  • Skälen till varför beslutet bör ändras.
 2. 2

  Överklagandet skickas till Lantmäteriet

  Överklagandet skickas till Lantmäteriet, som skickar det vidare till mark- och miljödomstolen, om det kommer in i tid.

Så handläggs ett överklagande

Uppdaterad
2022-04-27