Säkerhetskontroll

Östersunds tingsrätt tillämpar ibland säkerhetskontroll vid entrén.

Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge.

Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor.

När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid.

Uppdaterad
2019-03-21