Vår verksamhet

Tingsrättens organisation

Östersunds tingsrätt är indelad i två målavdelningar samt en administrativ enhet. På avdelning 1 handläggs brottmål, tvistemål, domstolsärenden och konkurser. Avdelningen är indelad i rotlar som innehas av rådmän och fiskaler. På avdelningen arbetar även notarier och handläggare.

Avdelning 2 är mark- och miljödomstol och handlägger bland annat miljömål, fastighetsmål och mål enligt plan- och bygglagen. Alla mål lottas på någon av juristdomarna, som sedan avgör målen tillsammans med ett tekniskt råd. På avdelningen arbetar också handläggare, beredningsjurister och notarier.

På tingsrätten finns vidare en administrativ enhet som sköter stabs- och servicefunktioner samt registrerar mål och registrerar inkommande post. Enheten bemannas av administratörer, ordningsvakter och en IT-samordnare/registrator.

Ledning och styrning

Lagmannen Anders Erlman är chef för tingsrätten. Lagmannen har ingen egen rotel, men dömer i mål på avdelning 1 i olika utsträckning beroende på arbetsläget.

På avdelning 1 är Kent Ehrenhöök är chefsrådman och Kristina Lindh handläggarchef. Marit Åkerblom är chefsrådman för avdelning 2 och Lars Nyberg stf chefsrådman. Chefsadministratör Elin Forsgren är chef för den administrativa enheten.

Tingsrättens ledningsgrupp består av lagmannen, chefsrådmännen samt stf chefsrådman, handläggarchef och chefsadministratör. Ledningsgruppen är rådgivande och bereder de ärenden som lagmannen ska fatta beslut i.

Uppdaterad
2019-03-21