Telefon, växel
060-18 66 00
Myndighetschef
Ylva Johansson
Besöksadress
Södra Tjärngatan 2, 852 37 Sundsvall
Postadress
Box 714, 851 21 Sundsvall
Byggnadens sett tvärs över parken en vinterdag