Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har till uppgift att pröva överklaganden av domstolsbeslut om entledigande och avstängning av nämndemän. Nämnden har sitt kansli hos Kammarrätten i Sundsvall.

Telefon, växel
060-18 66 00
Besöksadress
Södra Tjärngatan 2
852 37 Sundsvall
Postadress
Box 714
851 21 Sundsvall
Öppettider och kontakt