Beställa beslut eller annan handling

Information om avgifter

För parter i ett ärende är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

E-post

Vissa handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (t.ex. beslut). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Beställningsformulär - allmän handling

Önskade handlingar
Kostnad
Skicka handlingen med
Uppdaterad
2022-03-11