Tingsnotarie, Hanna Olsson

Hanna Olsson var praktikant på Uddevalla tingsrätt hösten 2021, sedan kom hon tillbaka som tingsnotarie i september 2022 fram till juni 2024.

Profilbild på Hanna
Tingsnotarie Hanna Olsson

När började du arbeta på Uddevalla tingsrätt?

Jag var praktikant vid Uddevalla tingsrätt hösten 2021, sedan kom jag tillbaka som notarie i september 2022.

Varför har du valt att jobba på Uddevalla tingsrätt?

Jag visste tidigt under juristprogrammet att jag ville ”sitta ting”, som det kallas. Under min praktik vid Uddevalla tingsrätt trivdes jag väldigt bra med såväl arbetsuppgifter som kollegor, så det var ett givet val att söka in som tingsnotarie just här.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?

I jobbet som notarie ställs höga krav på noggrannhet och effektivitet. Även under mer intensiva perioder är det ytterst viktigt att de beslut och domar man skriver blir juridiskt korrekta och välskrivna. Men ju mer erfaren man blir desto lättare blir det att fatta snabba och korrekta beslut.

Vad gjorde du innan du kom hit?

Jag tog juristexamen i januari 2022. Därefter hann jag med att åka på långresa samt arbeta en kortare period inom Åklagarmyndigheten innan jag återvände till Uddevalla tingsrätt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Variationen och erfarenheten! Jobbet som notarie är otroligt utvecklande och man lär sig nya saker varje dag och kan snabbt se sina egna framsteg. Vidare är ingen dag den andra lik vilket leder till att jobbet inte känns monotont.

Hur är arbetet som notarie?

Utmanande men kul. Man får bland annat göra rättsutredningar, föra protokoll vid förhandlingar, handlägga ärenden, förbereda och föredra mål samt upprätta förslag till domar och beslut. Från och med sin nionde tjänstgöringsmånad får man även själv avgöra vissa brottmål och förenklade tvistemål.

Vad gör du en vanlig dag på arbetet?

Vissa dagar består i princip helt av att sitta i förhandling. Under en typisk arbetsvecka sitter man i förhandling cirka 2-3 dagar/halvdagar. Under förhandlingsfria dagar fokuserar jag mest på för- och efterarbete samt sitter ett par timmar med mina egna mål och ärenden alternativt skriver förslag på domar och beslut på handlingarna som ska avgöras av en rådman.

Uppdaterad
2024-06-28