Digital kommunicering i ansökningsmål vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har beslutat att i huvudsak övergå till digital kommunicering.

Det innebär att handlingar till och från domstolen kommer att skickas digitalt istället för i brev.
Vad avser ansökningar i mål om miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken, så kallade ansökningsmål, gäller särskilda direktiv. Följ länken för utförlig information.

Uppdaterad
2022-06-09