Digital kommunicering i ansökningsmål vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har beslutat att i huvudsak övergå till digital kommunicering. Det innebär att handlingar till och från domstolen kommer att skickas digitalt istället för i brev.
Vad avser ansökningar i mål om miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken, s.k. ansökningsmål, gäller särskilda direktiv. Följ länken för utförlig information.
Uppdaterad
2020-05-11