Jobba hos oss

Eftersom det finns både allmän domstol och mark- och miljödomstol vid Vänersborgs tingsrätt finns det flera olika typer av tjänster. Här kan man arbeta som rådman, tekniskt råd, beredningsjurist, notarie och handläggare. På den administrativa enheten kan man arbeta som adminsitratör, arkivarie, registrator och ordnings/säkerhetsvakt bland annat.

Läs mer om att jobba i Sveriges domstolar:

Här hittar du de tjänster som finns just nu att söka:

Läs mer om att vara notarie:

Just nu söker Vänersborgs tingsrätt en eller flera juristpraktikanter. Annonsen finns här:

Sommarnotarie

Vänersborgs tingsrätt kommer inte att ta in någon sommarnotarie 2021.

Uppdaterad
2021-01-26