Fängelse

Den som döms till fängelse kan som kortast få 14 dagar och som längst livstid. I vissa fall kan elektronisk fotboja vara ett alternativ.

Den som har begått ett brott kan dömas till fängelse. Som minst blir det 14 dagar och som mest livstid. Hur långt straffet blir beror på hur allvarligt brottet är. Vanligtvis börjar man avtjäna sitt fängelsestraff inom tre månader från det att domen inte längre kan överklagas. Det normala är att man släpps när man har avtjänat två tredjedelar av sitt straff, så kallad villkorlig frigivning.

Livstidsstraff vid de allvarligaste brotten

Livstidsstraffet används bara vid de mest allvarliga brotten, framför allt mord. När domstolen dömer till livstids fängelse vet man inte hur länge man kommer att sitta i fängelse. Efter tio år kan man ansöka om att få sitt straff tidsbestämt. En sådan ansökan görs till tingsrätten i Örebro. Om tingsrätten går med på att tidsbestämma straffet, bestäms hur många år fängelsestraffet ska omvandlas till. Det tidsbestämda straffet får inte vara kortare än 18 år.

Fotboja i stället för fängelse

Den som döms till fängelse i max sex månader, kan ansöka om att få en elektronisk fotboja. Man avtjänar då sitt straff i bostaden men kan få lämna hemmet under bestämda tider, till exempel för att gå till arbetet eller för att studera. Man ansöker om fotboja hos Kriminalvården.

Fängelse - för dig som är tilltalad

Börja avtjäna straff och uppskov

Har du dömts till fängelse får du en kallelse från Kriminalvården där det står när och till vilken anstalt du ska inställa dig.

Normalt ska du börja avtjäna ditt straff inom tre månader från det att domen inte längre kan överklagas. Om du inte är häktad kan du välja att börja avtjäna ditt straff omedelbart efter att domen har meddelats. En förutsättning är att du har lämnat en så kallad nöjdförklaring, det vill säga en försäkran om att du inte kommer att överklaga domen. Hur det går till kan du få reda på av domstolen eller av den anstalt där du ska inställa dig. Ska du avge nöjdförklaringen på anstalten måste du ha med dig domen eller ett domsbevis, som du kan få direkt efter rättegången, innan domstolen har skrivit ut själva domen.

Om du är häktad efter att domen har meddelats kommer straffet att påbörjas när domen inte längre kan överklagas och du flyttas från häktet till den anstalt där du kommer att vara placerad. Du har också möjlighet att förklara dig nöjd med domen (så kallad nöjdförklaring) vilket innebär att du avstår från att överklaga domen. Förutsatt att inte åklagaren väljer att överklaga domen kan du då börja avtjäna ditt straff genast.

Uppskov

I vissa fall kan du få uppskov med att avtjäna ett fängelsestraff. Skälen för detta kan till exempel vara sviktande hälsa, arbete eller utbildning. Uppskov söker du hos Kriminalvården innan den tid som står i kallelsen har passerat.  

Villkorlig frigivning

Om du sköter dig under din tid i fängelse är det normala att du släpps fri när du har avtjänat två tredjedelar av ditt straff. Detta gäller dock inte för de kortaste straffen. Du måste alltid avtjäna minst 30 dagar av ditt straff. Det betyder att på ett fängelsestraff som är en månad sker ingen villkorlig frigivning. Efter villkorlig frigivning löper en prövotid på ett år. Den kan vara längre vid mycket långa fängelsestraff.

Kriminalvården bestämmer om du ska övervakas under prövotiden eller inte. Skulle du dömas till ett nytt brott under prövotiden så kan domstolen undanröja frigivningen och då måste du avtjäna resten av straffet i fängelse.

Elektronisk fotboja

Om du har dömts till fängelse i max sex månader kan straffet i vissa fall verkställas genom elektronisk fotboja. Du avtjänar då ditt straff i din bostad men kan få lämna hemmet under bestämda tider, till exempel för att gå till arbetet eller för att studera. Aktiviteterna schemaläggs och skulle det visa sig att du inte följt schemat rapporteras detta till Övervakningsnämnden. Du får heller inte dricka alkohol eller använda droger om du har fotboja. Övervakningsnämnden kan då besluta att du i istället måste avtjäna resten av straffet i fängelse. Vill du ansöka om fotboja kontaktar du Kriminalvården.

Livstidsstraff

Om du har begått ett mycket allvarligt brott kan du dömas till fängelse på livstid. Då vet du inte hur länge du kommer att sitta i fängelse. Efter tio år kan du ansöka om att få ditt straff tidsbestämt. En sådan ansökan görs till tingsrätten i Örebro. Om tingsrätten går med på att tidsbestämma ditt straff, bestämmer de hur många år i fängelse straffet ska omvandlas till. Det tidsbestämda straffet får inte vara kortare än 18 år.

Mer om fängelse

På Kriminalvårdens webbplats kan du läsa mer om fängelse, häkte och vård.

Uppdaterad
2021-03-25