Advokatjour i Stockholm län

Regional samordning av advokatberedskapen hanteras av Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt är ansvarig för samordningen av advokaternas beredskapsindelning i Stockholms läns tre beredskapsområden. Frågor kring intresseanmälan, tjänstgöring, garantiersättning med mera mejlas till nedan angiven e-postadress.


Under helg och helgdag kontaktas respektive beredskapskansli enligt nedan:

Beredskapsområde Stockholms innerstad och Stockholm Östra
Domsaga för Nacka och Stockholms tingsrätt
Förhandlingslokal: Stockholms tingsrätt, Rådhuset, Scheelegatan 7 Stockholm
Beredskapskansli: 08-561 679 49

Beredskapsområde Stockholm Norra och Gotland
Domsaga för Attunda, Gotland, Norrtälje och Solna tingsrätt
Förhandlingslokal: Stockholms tingsrätt, Rådhuset, Scheelegatan 7 Stockholm
Beredskapskansli: 08-561 695 05

Beredskapsområde Stockholms Södra
Domsaga för Södertälje och Södertörns tingsrätter
Förhandlingslokal: Stockholms tingsrätt, Rådhuset, Scheelegatan 7 Stockholm
Beredskapskansli: 08-561 661 77

Uppdaterad
2024-03-21