Flygmål

Information om förväntad handläggningstid för de s.k. flygmålen

Tingsrätten handlägger för närvarande ett stort antal s.k. flygmål, dvs. tvistemål som grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 om standardiserade ersättningar vid inställda och försenade flyg.

På grund av de prioriteringar som ändå måste göras i en allmän domstol kan handläggningstiderna för många av flygmålen tyvärr bli långa.

Samtliga mål handläggs dock så skyndsamt som möjligt. Särskilda förstärkningsinsatser vidtas också inom domstolen i syfte att förbättra situationen.

Uppdaterad
2024-03-21