Flygmål

Information om förväntad handläggningstid för de s.k. flygmålen

Tingsrätten handlägger för närvarande ett mycket stort antal s.k. flygmål, dvs. tvistemål som grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 om standardiserade ersättningar vid inställda och försenade flyg. Målinströmningen för denna måltyp har ökat dramatiskt det senaste året och särskilt under de senaste månaderna. För närvarande har tingsrätten över 2 700 öppna flygmål, vilket utgör en tredjedel av tingsrättens samtliga mål och ärenden. Vid tingsrätten bedrivs nu ett aktivt och systematiskt arbete för att kunna hantera den nya situationen. På grund av de prioriteringar som ändå måste göras i en allmän domstol kommer handläggningstiderna för många av flygmålen tyvärr bli långa under den närmaste tiden. Samtliga mål handläggs dock så skyndsamt som möjligt. Särskilda förstärkningsinsatser vidtas också inom domstolen i syfte att förbättra situationen.

Uppdaterad
2020-02-21