Flygmål

Information om förväntad handläggningstid för de s.k. flygmålen

Tingsrätten handlägger för närvarande ett mycket stort antal s.k. flygmål, dvs. tvistemål som grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 om standardiserade ersättningar vid inställda och försenade flyg.

På grund av de prioriteringar som ändå måste göras i en allmän domstol kommer handläggningstiderna för många av flygmålen tyvärr bli långa under den närmaste tiden. Samtliga mål handläggs dock så skyndsamt som möjligt. Särskilda förstärkningsinsatser vidtas också inom domstolen i syfte att förbättra situationen.

Uppdaterad
2020-02-21