Attunda tingsrätts använder digitalt Förordnandesystem

Attunda tingsrätt ersätter från och med den 4 juni 2018 tidigare beslutade riktlinjer. Ändringen innebär att Attunda tingsrätt vid förordnanden inte använder de listor som tagits fram av Sveriges Advokatsamfund. För att komma ifråga för uppdrag vid Attunda tingsrätt måste intresse för detta anmälas direkt till tingsrätten. Orsaken till ändringen är att tingsrätten har ett eget datoriserat förordnandesystem för fördelning av uppdrag som inte kan samköras med Advokatsamfundets.

Riktlinjerna avser de fall då någon särskild advokat, biträdande jurist vid advokatbyrå eller jurist som inte arbetar på en advokatbyrå inte har begärts. Om särskild advokat, biträdande jurist vid advokatbyrå eller jurist som inte arbetar på en advokatbyrå begärts görs på vanligt sätt en prövning av om det är lämpligt att hen förordnas.

Du som tidigare har anmält intresse för förordnande och är införd i systemet påverkas inte av det nya beslutet, dvs kvarstår i Förordnandesystemet.

Mer information om riktlinjerna och intresseanmälan

Via länkarna nedan kan du ta del av riktlinjerna i detalj samt skicka in en intresseanmälan för offentliga uppdrag till domstolen:

Uppdragstyper
Lista med kryssrutor eller alternativknappar
Publicerad
2019-09-11
Uppdaterad
2019-09-11