Handläggningstider

Hur lång tid det tar att få ett mål avgjort beror på flera faktorer:

Brottmålen som kommer in sätts ut till förhandling (rättegång i allmänt språkbruk) på närmast lediga tid. Vissa enklare brottmål kan avgöras utan förhandling och då går det i regel snabbt.

Handläggningstiden för tvistemål påverkas av att många mål blir avgjorda snabbt genom att parterna, med eller utan tingsrättens hjälp, kommer överens om hur tvisten ska lösas. Tvistemål som avgörs efter huvudförhandling har en handläggningstid på cirka ett år men då har man också haft ett förberedande sammanträde i tingsrätten och skriftväxling i olika frågor.

Familjemål har den längsta handläggningstiden och det beror på att man ofta vidtar olika åtgärder innan ett mål går till avgörande vid rättegång. Det kan vara fråga om att parterna ska ha samarbetssamtal eller att en vårdnadsutredning ska göras. Båda dessa åtgärder utförs av socialnämnd eller motsvarande i den kommun där parterna bor.

Uppdaterad
2019-04-10