Historia

Namnet Attunda

Namnet Attunda betyder "åtta hundare" och har sitt ursprung i det gamla germanska ordet "hund" som betyder hundra. Före år 1296 var det landområde som nu är landskapet Uppland uppdelat i tre folkland: Fjädrundaland, Tiundaland och Attundaland till vilket Sollentuna hundare hörde. Ordet "hund" betydde i det här sammanhanget ett område som kunde mobilisera etthundra man. Under medeltiden kom hundarets huvuduppgift bli att fungera som tingsdistrikt. Upplandslagens tillkomst på 1300-talet kom sedermera att förena de tre folklanden, Fjädrundaland, Tiundaland och Attundaland till en lagsaga.

Attunda tingsrätt

Genom en lång följd av reformer bildades den 1 april 2007, genom en sammanslagning av Sollentuna och Södra Roslags tingsrätter, en ny tingsrätt; Attunda tingsrätt. Attunda tingsrätts domsaga omfattar följande kommuner i Stockholms län: Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands Bro, Vallentuna, Vaxholm, Österåker

Den 12 april 2010 slogs portarna upp i det nya tingshuset i Sollentuna och de två kansliorterna sammanfördes till en gemensam organisation. Sedan byggnaden togs i bruk har tingsrätten växt och behöver nu fler salar och mer kontorsutrymme. Inflyttningen till Storstockholmsområdet är den främsta orsaken till att målen och antalet medarbetare ökat.

 

Attunda tingsrätts domsaga

Färgskrapan

Den 7 december 2017 togs det första spadtaget till vad som ska bli en tillbyggnad till tingsrätten, norr om det befintliga tingshuset. Byggnaden kallas Färgskrapan och kommer bland annat att innehålla kontorslokaler för tingsrättens medarbedare och förhandlingssalar inklusive säkerhetssalar som ska användas av domstolar i hela Mellansverige.

Färgskrapan, som kommer att bli ett landmärke i Sollentuna, beräknas vara klar för inflyttning hösten 2020.

Uppdaterad
2019-03-21