Historia

Namnet Attunda

Namnet Attunda betyder "åtta hundare" och har sitt ursprung i det gamla germanska ordet "hund" som betyder hundra. Före år 1296 var det landområde som nu är landskapet Uppland uppdelat i tre folkland: Fjädrundaland, Tiundaland och Attundaland till vilket Sollentuna hundare hörde. Ordet "hund" betydde i det här sammanhanget ett område som kunde mobilisera etthundra man. Under medeltiden kom hundarets huvuduppgift bli att fungera som tingsdistrikt. Upplandslagens tillkomst på 1300-talet kom sedermera att förena de tre folklanden, Fjädrundaland, Tiundaland och Attundaland till en lagsaga.

Attunda tingsrätt

Genom en lång följd av reformer bildades den 1 april 2007, genom en sammanslagning av Sollentuna och Södra Roslags tingsrätter, en ny tingsrätt; Attunda tingsrätt.

Attunda tingsrätts domsaga omfattar följande kommuner i Stockholms län: Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands Bro, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Den 12 april 2010 slogs portarna upp i det nya tingshuset i Sollentuna och de två kansliorterna sammanfördes till en gemensam organisation. Sedan byggnaden togs i bruk har tingsrätten växt och behöver nu fler salar och mer kontorsutrymme. Inflyttningen till Storstockholmsområdet är den främsta orsaken till att målen och antalet medarbetare ökat. Den 7 december 2020 flyttade delar av tingsrättens verksamhet in i Färgskrapan som delvis är ihopbyggd med tingshuset.

 

Attunda tingsrätts domsaga

Färgskrapan - ett landmärke i Sollentuna

I december 2020 flyttade Attunda tingsrätt in delar av sin verksamhet i sina nya lokaler intill tingsrätten. Tillbyggnad inrymmer bland annat inrymmer sex förhandlingssalar.

I anslutning till tingsrättens egna lokaler finns också resurslokaler för hela Sveriges Domstolar. Det viktigaste i den tillbyggnaden är två säkerhetssalar i anslutning till säkerhetshäkte samt fyra extra stora säkerhetssalar. De salarna kommer att kunna användas av alla domstolar i Stockholmsregionen men också av domstolar i övriga delar av landet.

Förutom domstolsverksamhet finns ett stort antal andra kontorslokaler och några butikslokaler.

Uppdaterad
2019-03-21