Historia

Attunda tingsrätt

Tingsrätten bildades den 1 april 2007 genom en sammanslagning av Sollentuna tingsrätt och Södra Roslags tingsrätt. Ordet ”Attunda” kommer från namnet Attundaland, ett av de uppländska folklanden (tingsdistrikt) som fanns redan under tidig medeltid och som omfattade stora delar av den nuvarande domkretsen.

Attunda tingsrätts domkrets omfattar följande 10 kommuner i Stockholms län: Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands Bro, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Ungefär en halv miljon människor bor i domkretsen.

Den 12 april 2010 slogs portarna upp i det nya tingshuset i Sollentuna och de två kansliorterna sammanfördes till en gemensam organisation. Sedan byggnaden togs i bruk har tingsrätten växt. Antalet inkommande mål och antalet medarbetare har ökat.

Attunda tingsrätts domsaga

I december 2020 flyttade tingsrätten in delar av verksamheten i nybyggda lokaler intill den tidigare tingsrättsbyggnaden. I de nya lokalerna finns bland annat sex förhandlingssalar och kontor.

Resurslokaler för hela Sveriges Domstolar

I anslutning till tingsrättens egna lokaler finns också s.k. resurslokaler för hela Sveriges Domstolar. I lokalerna finns exempelvis två säkerhetssalar i anslutning till säkerhetshäkte, fyra extra stora säkerhetssalar samt ett antal tolkrum. Salarna kan användas av alla domstolar landet. Om du har frågor om ett mål som hålls i resurssalarna och som handläggs av en annan domstol än Attunda tingsrätt, ber vi dig kontakta aktuell domstol för information om målet och vilka dagar förhandling äger rum.

Uppdaterad
2024-03-21