Förmåner och villkor som anställd

Som statligt anställd har du en trygg anställning samt flera förmåner som möjliggör ett hållbart arbetsliv.

Kompetensutveckling

Vi är en kunskapsintensiv verksamhet. Här finns stora möjligheter till kompetensutveckling genom ett brett utbildningsutbud med möjlighet att gå såväl interna som externa utbildningar. På Attunda tingsrätt finns kunniga kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och på så sätt sker även en stor del av lärandet i det dagliga arbetet.

 

Semester och flexibel arbetstid

Som statligt anställd har du så kallad förskottssemester. Du får betald semester redan under ditt första år som anställd. Hur många dagar du får beror på när du började din anställning. Beroende på din ålder får du 28, 31 eller 35 semesterdagar per år.

 

För att ge medarbetarna möjlighet att kombinera det professionella med det privata erbjuder vi flexibla arbetstider utifrån verksamhetens krav och individens behov. I samband med helgdagar har vi vissa dagar som har antingen förkortad arbetsdag eller är helt arbetsfria.

 

Individuell lön

Vi har individuell lönesättning som utgår från våra lönekriterier; ansvar, svårighetsgrad, resultat och skicklighet. Vid nyanställning tar vi hänsyn till din kompetens och tidigare erfarenhet.

Fiskaler och notarier, som är här under utbildningstjänstgöring, lönesätts enligt tariff.

Som anställd har du möjlighet att avstå semesterdagar eller lön till förmån för extra pensionsinsättning. Du kan även avstå semesterdagar till förmån för högre lön.

 

Ledighet med bibehållen lön

Som anställd får du möjlighet till ledighet med lön vid viss frånvaro, till exempel vid flytt och vid särskilda angelägenheter inom egen familj eller den närmaste släktkretsen.

 

Om du får barn

Får du en kompletterande ersättning från oss när du tar ut föräldrapenning på sjukpenningnivå för att minska inkomstbortfallet vid föräldraledighet. Du har också möjlighet att arbeta deltid fram till att ditt barn fyller 12 år.

Motion och friskvård

Vi värnar om att främja en god fysisk och psykisk hälsa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla anställda, rabatter på ett antal träningsanläggningar samt möjlighet att träna på arbetstid upp till en friskvårdstimme per vecka.

Vi har också friskvårdsombud som anordnar löpande friskvårdsaktiviteter under året att delta vid.

Som anställd erbjuds även alla anställda att få subventionerad massage på jobbet. Vi har upphandlat massage via vår företagshälsovård.


Om du blir sjuk

Möjlighet finns att kunna gå på läkarbesök under betald arbetstid om det behövs. Dessutom ges ersättning för receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet och för en del av kostnaden när du går till läkare.


Företagshälsovård

Attunda tingsrätt har avtal med företagshälsovården Attundahälsan. Företagshälsovården finns som en resurs att vända sig till vid arbetsrelaterade problem, rehabilitering, vaccinationer med mera.


Terminalglasögon/arbetsglasögon

Du som medarbetare har rätt till terminalglasögon om du har behov av det. Vi bekostar både synundersökning och arbetsglasögon med båge.

 

Mat på jobbet

Tingsrätten har upphandlat ”mat på jobbet”-automater.

Det finns ett brett utbud av färdigrätter, sallader och "mellanmål" tillgängligt för köp. Tingsrätten står för drift och service av automaterna.

 

Pension

Hos oss får du, utöver din allmänna pension och premiepension, också tjänstepension. Tjänstepensionen kompletterar din ålderspension och ger ekonomiskt skydd vid sjukdom eller dödsfall.

Uppdaterad
2024-03-21