Internationellt

Den dömande verksamheten präglas allt mer av den internationella miljö vi lever i. Domstolsakademin har därför flera samarbeten i syfte att utbyta erfarenheter och skapa förtroende mellan länder inom Norden och EU.

Domstolsakademin har sedan många år tillbaka ett väl utvecklat samarbete med domstolar, universitet och organisationer i andra länder och förmedlar kontakt för de domare i Sverige som vill pröva kompetensutveckling i internationell miljö.

Det innebär till exempel möjlighet att delta i webbinarier, seminarier och workshops arrangerade av det europeiska nätverket European Judicial Training Networks. Vid dessa tillfällen träffas kollegor från EU:s medlemsstarer.

Nordiskt juristmöte är en träff vart tredje år för jurister med olika yrkesbakgrund i någon av de nordiska huvudstäderna. De ämnen som diskuteras spänner över ett brett fält. Domstolsakademin förmedlar ett visst antal platser och beviljar visst ekonomiskt stöd för jurister på domstol.

Som ett komplement till Domstolsakademins kurser i migrationsrätt finns möjlighet att delta i aktiviteter anordnade av European Union Agency för Asylum, som är EU:s stödkontor för asylrätt. De ordnar wokshops, seminarier och konferenser.

Genom Domstolsakademin kan domare ansöka om att delta i ett utbytesprogram. Det innebär möjlighet att tjänstgöra under en period i Norge, Danmark, Finland eller något medlemsland i EU.

Ekonomisk stöd

Förutom att förmedla kontakt inom internationella nätverk beviljar Domstolsakademin ekonomiskt stöd till jurister på domstol för deltagande i seminarier, workshops, studiebesök och utbytesprogram.

Uppdaterad
2022-04-01