Röster om Domstolsakademin

I tre korta filmer ger rektor vid Domstolsakademin, en kursdeltagare och en lärare sitt perspektiv på utbildning vid Domstolsakademin.

Det dömande arbetet är i fokus

Se filmen där rektor Erik Brattgård berättar om Domstolsakademins verksamhet och uppdrag. Unika utbildningar erbjuds för den som redan är domare, är på väg att bli domare och för jurister som finns i stödfunktioner till domare.

Filmens längd är 2:44 minuter.

Textversion av Domstolsakademins verksamhet och uppdrag

Det är en film där rektor berättar om Domstolsakademins uppdrag, om utbildningar och kurser samt om hur det går till.

Domstolsakademins verksamhet och uppdrag.

Växlande filmsekvenser med rektor Erik Brattgård gående mot kameran i en kontorskorridor, sitter i ett kontorsrum samt kursdeltagare och föreläsare i utbildningslokalen.

Speaker, rektor Erik Brattgård: Domstolsakademins uppdrag är att utbilda domare. De domare som jobbar vid våra domstolar, men även personer som jobbar i direkta stödfunktioner till domare, som beredningsjurister, föredragande på allmänna förvaltningsdomstolar. Våra utbildningar är unika på det sättet att de är gjorda av domare, de är styrda av domare, det är domare som deltar. Det är vårt arbete - vårt dömande arbete - som är fokus för utbildningen. Det hittar du ingen annanstans.

Växlande filmsekvenser där rektor går in i en utbildningslokal, sitter i ett kontorsrum dels ensam, dels med en kollega.

Speaker: Vi ska se till och bevaka att det finns utbildning inom de områden som är mest aktuella för domarna, men även grundläggande utbildning som domarrollsutbildning, som fokuserar på domarnas funktion i ett demokratiskt samhälle: en fråga som har blivit allt aktuellare under senare tid. Jag brukar säga att vår verksamhet står på fyra ben. Vi har fiskalskurser för dem som är nya i fiskalsutbildningen. Det pågår under hela deras tid. Vi har introduktionsutbildning för nyutnämnda domare, som är anpassad utifrån vad domaren har för erfarenhet och bakgrund sedan tidigare. Vi har våra grundläggande kurser i olika ämnen, som ibland går årligen, ibland kanske mer sällan eller oftare – det beror lite grann på behovet just då. Sedan har vi våra ämnesdagar, där vi går igenom kortare och ger information om vad som har hänt på vissa speciella områden under senare tid.

Någon häller upp vatten i vattenglas i utbildningslokalen, kursdeltagare rör sig och samtalar utanför utbildningslokalen.

Speaker: Vår kursverksamhet, som bedrivs främst i Stockholm, är inriktad på fysiska kurser. Vi träffas, och vi tycker att det är ett stort värde att erfarna domare kan träffas och diskutera, samtidigt som man lär sig, och man lär sig väldigt mycket genom diskussioner.

Växlande filmsekvenser där en lärare sitter längst fram i utbildningslokalen, deltagare i förgrunden. Kursdeltagare går ut från utbildningslokalen, samtalar och dricker kaffe. Rektor sitter i ett kontorsrum.

Speaker: Folk tycker om att gå kurserna. Vi får höga och bra utvärderingar av kurserna. Det som särskilt betonas är värdet av att man får komma tillsammans och diskutera under lite friare former hur man löser olika problem, hur man ser på olika frågor, eftersom vissa domstolar är ganska små. Man är inte så många att diskutera med, utan man får inblick i hur man resonerar på andra domstolar, och kanske även i andra domstolsslag. Då har man nytta av den andra domartypens erfarenheter. Det tror jag är en viktig del i vår utbildning.

Rektor går bortåt i en korridor. Filmen avslutas med Sveriges Domstolars logotype.

Domstolsakademin har en viktig roll

Se filmen där Maria Déhn, rådman vid förvaltningsrätten i Göteborg, berättar om sin utbildning för domare vid Domstolsakademin. 

Filmens längd är 2:29 minuter.

Textversion av En kursdeltagare berättar om sin utbildning

Det är en film där kursdeltagare Maria Déhn, rådman vid förvaltningsrätten i Göteborg, berättar varför hon går kurs och vad hon tycker om utbildning på Domstolsakademin.

En kursdeltagare berättar om sin utbildning.

En person går in i utbildningslokal, en flagga med Sveriges Domstolars logotype syns i förgrunden. Växlande filmsekvenser med Maria Déhn som sitter i utbildningslokalerna, kursdeltagare och en lärare som föreläser. Någon för anteckningar på ett papper.

Speaker kursdeltagare Maria Déhn: Jag går på den här kursen på Domstolsakademin för att vi har gjort en omorganisation på domstolen. Det betyder att jag ska börja jobba med den här måltypen som jag går utbildning i. Det är otroligt inspirerande att lyssna på de här föreläsarna, som oftast brinner för sina områden och har en massa erfarenhet, eller specialistkunskaper är det ibland. Sådana som har nördat in på ett litet område och kan jättemycket.

Växlande filmsekvenser över kursdeltagare i utbildningssal som lyssnar och antecknar. Marie Déhn sitter i utbildningslokalerna.

Speaker: De olika delarna är oftast att man börjar med föreläsning: en introduktion av föreläsarna och ämnet. Sedan kanske man har gruppövningar, där man diskuterar med de övriga. Sedan samlas man efter det och pratar om de här sakerna. Det är otroligt intressant, för där kommer en massa olika saker upp från olika håll, både av erfarna och – som jag – nya. Jag hade nästan ingenting att säga, men jag lär mig jättemycket av att lyssna på dem som har jobbat länge med det här.

Maria Déhn sätter sig vi ett bord med tre andra kursdeltagare. De diskuterar.

Speaker: Det betyder jättemycket att få träffa andra som sysslar med samma sak på andra domstolar. Man har ju olika arbetssätt. Ofta kan man säga: "De i Stockholm gör så, och de i Göteborg gör så. "Här kan man bolla det och komma fram till: Det kanske finns en orsak till det? Och så kan man ta med sig det hem och bolla det vidare på sin egen domstol.

En receptionist sätter sig bakom en receptionsdisk. Växlande filmsekvenser där Marie Déhn sitter i utbildningslokalerna, kursdeltagare och en lärare i utbildningssal.

Speaker: Jag tycker att Domstolsakademin har en jätteviktig roll för oss domare, och föredragande också, för den delen, att utbilda dem som är nya och oss som är gamla i gamet så att vi får lite ny input, både från andra och från utbildare, så att vi kan komma ut ur vår lilla bubbla, som man kan hamna i när man sitter väldigt länge och dömer med en typ av mål. Domstolsakademin borde få en ännu viktigare roll hos oss domare och föredragande, genom att till exempel vissa kurser görs obligatoriska. Vi behöver gå ut och lära oss mer hela tiden. Domstolsakademin är ett utmärkt ställe för det. Det är lätt så att man har en tung arbetsbörda. Då väljer man bort utbildningar, och det tycker jag är synd, för det behövs för att man ska kunna vara en riktigt bra domare eller föredragande. Man kan prata om allt, man kan fråga om allt. Och det är ingen som dömer en.

Filmen avslutas med Sveriges Domstolars logotype.

 

Givande utbyte av tankar och idéer

Se filmen där Petrus Tiréd, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Malmö, berättar om hur det är att vara lärare i Domstolsakademin och om hur undervisningen är upplagd för att skapa mesta möjliga nytta för deltagarna. 

Filmens längd är 2:07 minuter.

Textversion av Om undervisningen i Domstolsakademin

Det är en film där Petrus Tiréd, ämnesansvarig lärare och t.f. chefsrådman vid förvaltningsrätten i Malmö, berättar om hur det är att vara i Domstolsakademin och om hur undervisningen är upplagd.

Om undervisningen i Domstolsakademin.

Petrus Tiréd står och pratar inför kursdeltagarna. Växlande filmsekvenser med kursdeltagare i utbildningssal och grupprum, Petrus Tiréd som sitter i utbildningssal och någon antecknar på papper.

Speaker lärare Petrus Tiréd: Att vara lärare på Domstolsakademins kurser ger möjlighet att träffa domare och föredragande jurister från andra orter. Det är ett givande utbyte av tankar och idéer. Efter att ha varit domare i ett antal år så är det stimulerande att få pyssla med lite annat också. Sedan en tid tillbaka arbetar Domstolsakademin med så kallat blandat lärande. Det innebär att man som kursdeltagare först läser in sig på ett instuderingsmaterial, till exempel, eller genomför något interaktivt spel. Därefter har man en lärarledd utbildning. Då är det mycket seminariebaserat. Det är ganska lite katederundervisning, utan det handlar mycket om ett erfarenhetsutbyte. Sedan kan det i vissa fall också ingå ett eftermoment. Att man återsamlas efter en tid.

Petrus Tiréd går in ett grupprum med några kursdeltagare. Diskuterar med dem.

Speaker: Deltagarna uppskattar ju mycket att få träffas, att få diskutera gemensamma frågeställningar. Man brukar också lyfta fram att man uppskattar en blandning av externa och interna föreläsare. Man uppskattar ett engagemang hos lärarna, det vill säga inte bara att man är kunnig inom ämnesområdet, utan också vill förmedla sina kunskaper.

Kursdeltagare går ut från utbildningslokalen för att ta en paus. Petrus Tiréd sitter i en utbildningssal. Någon bläddrar i en utbildningskatalog.

Speaker: Tempot på en domstol i dag är ofta så högt att det kan vara svårt att hinna läsa in sig mer allmänt inom ett rättsområde. Domstolsakademins kurser ger en möjlighet att under ett par dagar få möjlighet att tränga in lite djupare i ett ämnesområde. Att inte bara besvara den aktuella frågan i målet, utan att få en systemförståelse. Jag tror också att man som domare måste inse att man behöver vidareutbilda sig hela tiden för att hänga med i rättsutvecklingen.

Pontus Tiréd går ut från ett grupprum där det sitter några kursdeltagare. Filmen avslutas med Sveriges Domstolars logotype.

Uppdaterad
2023-12-21