Föredragandedagar

Föredragande jurister har möjlighet att delta vid Domstolsakademins Föredragandedagar. Syftet är att ta del av nyheter och utbyta erfarenheter inom olika rättsområden.

Domstolsakademins föredragandedagar riktar sig till föredragande jurister inom de allmänna förvaltningsdomstolarna. Under ett par dagar varje år möts deltagarna i detta kompetensutvecklingsforum. Temat varierar från gång till gång.

Deltagarna får ta del av nyheter och fördjupa sig inom olika rättsområden genom föreläsningar av representanter från till exempel domstolar, universitet, myndigheter och advokatbyråer. Deltagarna ges också möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Innehållet skiljer sig från år till år. På tidigare Föredragandedagar har ämnen som utsagor, digitalisering och artificiell intelligens behandlats.

Uppdaterad
2022-04-01