Utbildningar för jurister

För jurister i den dömande verksamheten finns ett brett utbud av utbildningar inom flera rättsområden.

Utbildningarna riktar sig till ordinarie domare, fiskaler, assessorer beredningsjurister, föredragande jurister och tekniska råd.

Domstolsakademin arrangerar kurser i de ämnesområden som är särskilt viktiga för medarbetare i den dömande verksamheten på domstol. Våra utbildningar spänner därför över många olika ämnesområden varav de största är straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt samt mark- och miljörätt.

Det finns även fördjupningskurser inom mindre rättsområden.

Olika utbildningsformer

Utbildningsformerna är olika. Från föreläsningar och grupparbeten till studiebesök och seminarier. Några kurser är upplagda som e- utbildningar. Utbildningstillfällena sträcker sig vanligtvis över en till två dagar. Domstolsakademin anordnar även särskilda temadagar inom olika rättsområden då aktuella ämnen och praxis diskuteras.

Uppdaterad
2022-04-01