Utbildningsprogram för fiskaler

Tjänstgöring som fiskal är det första steget på domarbanan inom Sveriges Domstolar. Under fyra års tid varvas arbetet vid domstol med kurser i Domstolsakademins regi.

Fiskaler är domare under utbildning. Tjänstgöringen vid domstol varvas med Domstolsakademins kurser. Den som avslutat sin fiskalsutbildning blir assessor. 

Fiskaler tjänstgör vid allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol. Ett år vid hovrätt eller kammarrätt följs av två år vid tingsrätt eller förvaltningsrätt och avslutas med ett års adjunktion vid hovrätt eller kammarrätt. 

Fiskalsutbildningen inleds med kurser i bland annat processrätt, bemötande, handledarskap och domskrivning, kurser som till viss del är gemensamma för de olika domstolsslagen. Därefter ingår delar som är domstolsspecifika, till exempel i brottmål och tvistemål för allmän domstol och skatterätt och socialförsäkringsrätt för allmän förvaltningsdomstol.

Det finns en tydlig koppling mellan kursernas innehåll och det praktiska arbetet på domstolen. Tidpunkten för när fiskaler genomgår sina kurser varierar eftersom det behöver anpassas till när de får nya arbetsuppgifter och kommer i kontakt med nya måltyper.

Utbildningsprogrammet består av nio obligatoriska kurser om vardera cirka en vecka under fyra år.

Översikt fiskalsprogram vid allmän domstol

Illustrationen beskriver fiskalsutbildningen för allmän domstol:
Utbildningen består av nio kurser: Kurs 1 om hovrättsprocessen och kurs 2 två om föredragningsteknik genomförs under första tiden vid hovrätt, månad 0 – 2 av tjänstgöringen. Kurs 3 om brottmål, kurs 4 om tvistemål och kurs 5 om bevisrätt genomförs antingen under tiden vid hovrätt eller tingsrätt, månad 10 - 14. Kurs 6 om brottmål, kurs 7 om brottmål och bevisrätt samt kurs 8 om tvistemål genomförs under tiden vid tingsrätt, månad 22 - 26. Kurs 9 om hovrättsprocessen genomförs antingen under tiden vid tingsrätt eller hovrätt, månad 35 - 37.

Översikt fiskalsprogram vid allmän förvaltningsdomstol

Illustrationen beskriver fiskalsutbildningen för allmän förvaltningsdomstol: Utbildningen består av nio kurser: Kurs 1 om kammarrättsprocessen och kurs 2 två om föredragningsteknik genomförs under första tiden vid kammarrätt, månad 0 – 2 av tjänstgöringen. Kurs 3 om förvaltningsprocessen, kurs 4 om socialförsäkringsmål och kurs 5 om skatterätt genomförs antingen under tiden vid kammarrätt eller förvaltningsrätt, månad 10 - 14. Kurs 6 om socialförsäkringsrätt, kurs 7 om skatterätt samt kurs 8 om förvaltningsprocessen genomförs under tiden vid förvaltningsrätt, månad 22 - 26. Kurs 9 om kammarrättsprocessen genomförs antingen under tiden vid förvaltningsrätt eller kammarrätt, månad 35 - 37.

Uppdaterad
2022-09-29