Teknik i domstol

Domstolen har en avancerad men lättanvänd teknisk utrustning i samtliga förhandlingssalar som möjliggör för de som medverkar i en rättegång att visa eller spela upp material. Det är även möjligt att ringa videokonferens inom och utanför Sveriges Domstolar.

Presentationsutrustning

Alla salar är utrustade med presentationsutrustning som används bl.a. för att visa media som finns på en parts bärbar dator, på domstolens mediaspelare eller dokumentkamera eller för att visa personer som närvarar vid förhandlingen via videolänk.

Videokonferens

I samtliga salar och samtalsrum på Förvaltningsrätten i Luleå finns utrustning för videokonferens installerad. Den som är kallad till rättegång kan i vissa fall vara närvarande via videolänk i stället för personligen. Två av samtalsrummen är bokningsbara för förhandlingar på andra domstolar.

Anslutning av bärbar dator

Vill man visa material från en egen bärbar dator ansluts denna enkelt till förvaltningsrättens utrustning. Alla bärbara datorer med anslutning för extern skärm och hörlursingång kan användas. Ljudanslutningen kan även användas för att koppla in exempelvis en mobiltelefon.

Dokument-/objektkamera

Används för att visa dokument eller fysiska föremål i rätten.

Mediaspelare

Används för att visa bilder och inspelningar från ett usb-minne, CD- eller DVD-skiva. Mediaspelaren klarar av att visa bilder och filmer i de flesta format men vi kan inte garantera att ditt material går att visa. Vi rekommenderar att du tar med dig en egen dator för att spela upp ditt mediamaterial eller kontaktar domstolen i god tid före rättegången för att testa att just det mediaformatet kan spelas upp i vår mediaspelare. Rättens egen dator används av säkerhetsskäl aldrig för uppspelning av externt mediamaterial.

Hörselhjälpmedel

Mikrofonerna i alla salar är kopplade till högtalare, så att alla ska höra så bra som möjligt. Om du har svårt att uppfatta det som sägs i salen, t. ex. om någon talar tyst, finns hörsnäckor att låna i salen. Uttag för hörsnäckor finns vid domarbordet, partsborden, vittnesplatsen men inte vid åhörarplatserna. Om du har hörapparat kan du låna en hörkudde i receptionen.

Ljudavtappning

I förhandlingssalarna finns så kallade XLR-uttag för att tappa av ljudet till en inspelningsenhet. Detta är främst avsett för pressen som vill spela in ljudet från salen.

Tolkutrustning

Salarna har inbyggt tolksystem som klarar av simultantolkning på två språk. För att kunna tolka till fler än två språk, kan man komplettera med vårt trådlösa tolksystem. Kontakta receptionen vid behov av trådlöst tolksystem.

Uppdaterad
2019-03-18