Säkerhetskontroll

Säkerhetskontrollen omfattar de som har kallats att närvara vid en förhandling och övriga besökare till de lokaler som beslutet om säkerhetskontroll avser.

Kontrollen omfattar dock inte nämndemän, åklagare, advokater, polismän eller ordningsvakter som i tjänsten infinner sig i berörda lokaler. Personer som är anhållna, häktade eller intagna i kriminalvårdsanstalt och de som ombesörjer transporten av dessa personer är också undantagna från kontrollen. För att undantas från säkerhetskontrollen krävs dock att kallelse samt giltig tjänstelegitimation eller fotolegitimation visas upp.

Kontrollen medför att inpasseringen tar längre tid. Det är därför viktigt att man kommer i god tid till domstolen inför en förhandling.

Säkerhetskontrollen öppnar kl. 08:00 och stänger inte förrän samtliga förhandlingar är slut för dagen och alla parter, ombud, tolkar, allmänhet m.fl. har lämnat domstolens lokaler.

Uppdaterad
2020-07-06