Säkerhetskontroll

För att öka din trygghet och säkerhet i domstolens lokaler genomgår alla besökare en säkerhetskontroll vid domstolens entré.

Vid kontrollen får du som besökare gå igenom en larmbåge medan din väska och andra medhavda föremål passerar en röntgen. Kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig. Om möjligt undvik att ta med större väskor.

Säkerhetskontrollen omfattar dock inte nämndemän, åklagare, advokater, polismän eller ordningsvakter som i tjänsten infinner sig i berörda lokaler. Personer som är anhållna, häktade eller intagna i kriminalvårdsanstalt och de som ombesörjer transporten av dessa personer är också undantagna från kontrollen. För att undantas från säkerhetskontrollen krävs dock att kallelse samt giltig tjänstelegitimation eller fotolegitimation visas upp.

Kontrollen medför att inpasseringen tar längre tid. Det är därför viktigt att man kommer i god tid till domstolen inför en förhandling.

Säkerhetskontrollen öppnar klockan 08:00 och stänger inte förrän samtliga förhandlingar är slut för dagen och alla parter, ombud, tolkar, allmänhet med flera har lämnat domstolens lokaler.

 

 

Säkerhetskontroll med röntgenutrustningSäkerhetskontroll med röntgenutrustning
Uppdaterad
2023-01-02