Stanna hemma om du är sjuk

Om du har förkylningssymtom eller symtom på luftvägsinfektion, ska du inte besöka domstolen.

Är du kallad till en förhandling och har symtom som ovan ska du ta kontakt med avdelningen/handläggaren som står på kallelsen.

Uppdaterad
2023-01-02