Skicka in handlingar

Handlingar till domstolen kan skickas in genom våra e-tjänster, med e-post eller i vanligt brev. Förvaltningsrätten föredrar att ta emot handlingar digitalt.

Inlämningstjänst för myndigheter

Arbetar du på en myndighet? Då kan du använda e-tjänsten för att skicka in handlingar till domstolen. När du använder e-tjänsten säkerställer du att alla obligatoriska handlingar ges in till domstolen, och du kan lämna in betydligt större filer än med till exempel e-post.

Observera att det under rubriken nedan, "Hur myndigheter bör lämna in handlingar till domstolen", finns regler om hur filer ska skickas in till domstolen.

Skicka inte in handlingar via länkar

Förvaltningsrätten i Malmö tar av säkerhetsskäl inte emot handlingar via länkar. Länkar till handlingar via molntjänster (onedrive, google docs, dropbox eller olika dataprogram etc.) betraktas ej som inkomna och godtas ej.

Kontaktformulär

Om du vill skicka handlingar till Förvaltningsrätten i Malmö på ett säkert sätt kan du använda vårt formulär "Skicka handlingar utan signering".

Det du skickar lagras direkt hos oss, i stället för att skickas oskyddat över nätet.

E-post

Handlingar kan också skickas in via e-post, se e-postadress till domstolen längst ner på denna sida.

Du kan lägga till flera bilagor i samma meddelande. Bilagorna får gärna göras om till ej skrivskyddat PDF-format.

Brev

I de fall handlingen lämpar sig för att skickas digitalt föredrar förvaltningsrätten att ta emot handlingar via våra e-tjänster eller via e-post. Önskar du skicka in handlingar med vanlig post går det också bra. Postadressen till domstolen hittar du längst ner på denna sida.

Hur myndigheter bör lämna in handlingar till domstolen

Om ett överklagande har kommit in i rätt tid ska överklagandet, beslutet och de handlingar som har legat till grund för beslutet överlämnas till förvaltningsrätten.

För att underlätta domstolens hantering, bör handlingarna överlämnas i separata PDF-filer enligt följande:

  1. Överklagandet med bilagor. Om överklagandet har kommit in digitalt ska överlämnandet ske i det format som det har kommit in till myndigheten. Om myndigheten har skannat in fysiska handlingar för digitalt överlämning ska överklagandet och bilagorna vara uppdelade i separata filer.

  2. Eventuell fullmakt, förordnande om god man eller förvaltare, om detta har lämnats in av den klagande.

  3. Överklagat beslut.

  4. Eventuella bilagor till beslutet uppdelade i varsin separat PDF-fil.

  5. Rättidsprövning (såvida inte denna har antecknats eller stämplats på annan handling)

  6. Eventuellt yttrande

  7. Beslutsunderlag (alla handlingar som har legat till grund för det överklagade beslutet). Om ni skickar in en kopia av er akt, vänligen ange detta.

Varje PDF-fil döps efter innehållet, t.ex. ”Överklagande”, ”Bilaga 1 till överklagandet”, ”Överklagat beslut”, ”Yttrande”, ”Kopia av akt”, ”Beslutsunderlag” etc.

Har ni frågor på vad som ska skickas in eller hur detta ska skickas in, vänligen kontakta domstolen via e-post eller kontaktformuläret.

Uppdaterad
2023-01-02