Överklaga beslut om medborgarskap

Det är Migrationsverket som fattar beslut om medborgarskap. Om du fått avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till migrationsdomstolen.

Så gör du för att överklaga

 1. 1

  Läs i bilagan till beslutet

  I beslutet som du har fått från Migrationsverket finns en bilaga där det står hur du ska göra för att överklaga.

 2. 2

  Skriv ett brev

  I bilagan till beslutet står också vad du behöver skriva i ditt överklagande.

 3. 3

  Skicka till Migrationsverket

  Skicka ditt överklagande till Migrationsverket. Tänk på att ditt överklagande måste skickas in inom en viss tid efter att du fått ta del av beslutet. Hur lång tid du har på dig, och adressen, står också i bilagan till beslutet.

  Om Migrationsverket inte ändrar sitt beslut skickar de det vidare till migrationsdomstolen. När det kommer in till domstolen får du eller ditt ombud ett meddelande om det via brev eller e-post.

Om du är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge

Om du är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge och har gjort en anmälan om svenskt medborgarskap till länsstyrelsen och vill överklaga beslutet, skickar du överklagandet till länsstyrelsen. Information om hur du överklagar finns i länsstyrelsens beslut.

Bibehållande av svenskt medborgarskap och befrielse från svenskt medborgarskap

Två andra beslut om medborgarskap som kan du kan överklaga till migrationsdomstol är bibehållande av svenskt medborgarskap och befrielse från svenskt medborgarskap.

Kostar det något att överklaga?

Nej. Migrationsdomstolen tar inte ut någon avgift för att pröva ett överklagande.

Läs mer om medborgarskap

På Migrationsverket webbplats finns mer information om medborgarskap.

Uppdaterad
2019-09-16