Överklaga beslut om skyddsstatus

Att ansöka om asyl i Sverige innebär att ansöka om skydd. Om Migrationsverket bedömer att du har rätt till skydd får du uppehållstillstånd. Vilken typ av uppehållstillstånd du får beror på varför du har rätt till skydd, det vill säga vilken typ av skyddsstatus du har.

Flyktingstatus

Har du välgrundade skäl till att vara rädd för förföljelse i ditt hemland räknas du som flykting – du får flyktingstatus.

Alternativt skyddsbehövande

Andra skäl till att få uppehållstillstånd kan till exempel vara att du riskerar att drabbas av dödsstraff eller skadas i en väpnad konflikt. Då får du status som alternativt skyddsbehövande.

Om Migrationsverket beslutat att inte ge dig status som flykting eller skyddsbehövande kan du överklaga det.

Så gör du för att överklaga en statusförklaring

 1. 1

  Läs i bilagan

  I beslutet som du har fått finns en bilaga där det står hur du ska göra för att överklaga.

 2. 2

  Skriv ett brev

  I bilagan till beslutet finns information om vad du behöver skriva i ditt överklagande.

 3. 3

  Skicka överklagandet

  Skicka ditt överklagande till Migrationsverket. Tänk på att ditt överklagande måste skickas in inom en viss tid efter att du fått ta del av beslutet. Hur lång tid du har på dig, och adressen, står i bilagan till beslutet.

  Migrationsverket skickar överklagandet vidare till migrationsdomstolen. När det kommer in till domstolen får du eller ditt ombud ett meddelande via brev eller e-post.

Kostar det något att överklaga?

Nej. Migrationsdomstolen tar inte ut någon avgift för att pröva ett överklagande.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

Uppdaterad
2019-09-15