Överklaga beslut om uppehållstillstånd

Om Migrationsverket har avslagit din ansökan om uppehållstillstånd kan du överklaga beslutet till migrationsdomstol.

Så gör du för att överklaga

 1. 1

  Läs i bilagan till beslutet

  I beslutet som du har fått från Migrationsverket finns en bilaga där det står hur du ska göra för att överklaga.

 2. 2

  Skriv ett brev

  I bilagan till beslutet finns information om vad du behöver skriva i ditt överklagande.

 3. 3

  Skicka till Migrationsverket

  Skicka ditt överklagande till Migrationsverket. Tänk på att det måste skickas in inom en viss tid efter att du fått ta del av beslutet. Hur lång tid du har på dig, och adressen, står i bilagan till beslutet.

  Migrationsverket skickar överklagandet vidare till migrationsdomstolen. När det kommer in till domstolen får du eller ditt ombud ett meddelande via brev eller e-post.

Kostar det något att överklaga?

Nej. Migrationsdomstolen tar inte ut någon avgift för att pröva ett överklagande.

Läs mer om uppehållstillstånd

På Migrationsverket webbplats finns mer information om uppehållstillstånd.

Uppdaterad
2019-09-15