Överklaga beslut om uppsikt och förvar

Om Polismyndigheten eller Migrationsverket beslutat att du ska ställas under uppsikt eller tas i förvar kan du överklaga det till migrationsdomstol.

Rätten att överklaga beslut om förvar är inte tidsbegränsad.

Så gör du för att överklaga

 1. 1

  Läs i bilagan till beslutet

  I beslutet som du har fått finns en bilaga där det står hur du ska göra för att överklaga.

 2. 2

  Skriv ett brev

  I bilagan till beslutet finns information om vad du behöver skriva i ditt överklagande.

 3. 3

  Skicka

  Skicka ditt överklagande till den myndighet som har fattat beslutet.

  När det har kommit in till domstolen meddelar de dig eller ditt ombud via brev eller e-post.

Kostar det något att överklaga?

Nej. Migrationsdomstolen tar inte ut någon avgift för att pröva ett överklagande.

Läs mer

På Migrationsverkets webbplats finns mer information om förvar och uppsikt.

Uppdaterad
2019-09-16