Så avgörs mål om uppsikt och förvar

Migrationsdomstolens uppgift är att avgöra om Migrationsverket eller Polismyndigheten har följt lagen när de beslutade om uppsikt eller förvar.

Hur lång tid tar mitt mål?

Hur lång tid det tar att avgöra ett mål varierar. Varje mål är individuellt och har sina egna förutsättningar.

Se domstolens handläggningstider

Här hittar du ungefärliga handläggningstider för olika typer av mål som hanteras av domstolen. Kom ihåg att ditt mål kan ta både kortare och längre tid.

Mer information

Här hittar du handläggningstider på Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Tidslinje för mål hos migrationsdomstolen

 1. 1

  Ditt överklagande kommer in och blir ett mål

  • Migrationsverket eller Polismyndigheten skickar ditt överklagande vidare till migrationsdomstolen, tillsammans med alla handlingar som finns i ditt ärende.
  • Handlingarna kommer in till migrationsdomstolen, där de registreras och ditt överklagande blir ett mål.
  • Migrationsverket eller Polismyndigheten blir nu din motpart i målet.
 2. 2

  Domstolen utreder ditt mål

  • Migrationsdomstolen utreder målet genom att läsa och bedöma det som kommit in skriftligt. Under tiden som målet utreds kan domstolen begära in mer information, både från dig och från Migrationsverket.
  • Mål om förvar och uppsikt ska hanteras skyndsamt. Det innebär att domstolen ska avgöra ditt mål så snart det är möjligt.
  • Du kan be om muntlig förhandling. Om det kan hjälpa utredningen av målet kan domstolen gå med på ditt önskemål, vilket är vanligt när det gäller överklagan om förvar. Då kallas du och Migrationsverket eller Polismyndigheten till en förhandling, som ofta sker via videolänk. Där får ni berätta mer och svara på frågor.
 3. 3

  Domstolen förbereder domen

  • När målet är tillräckligt utrett går en av domstolens jurister igenom utredningen och förbereder ett förslag till dom.
  • Rätten, som oftast består av enbart en domare, tar del av utredningen.
 4. 4

  Domstolen avgör ditt mål

  • Utgångspunkten för domstolen är de lagar som gäller för förvar och uppsikt. Vad rätten bestämmer beror på det som kommit fram i de skriftliga handlingarna i ditt mål och vid den eventuella muntliga förhandlingen. Man tar också hänsyn till hur Migrationsöverdomstolen har dömt i liknande fall.
  • Domstolen kan komma fram till att Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut är riktigt och då fortsätter det att gälla och du får vara kvar underuppsikt eller i förvar.
  • Om domstolen däremot bedömer att Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut är fel så upphör det att gälla. Då slipper du vara under uppsikt eller i förvar.
 5. 5

  Du får domen

  • Migrationsdomstolen meddelar beslutet direkt till dig eller till ditt ombud.
  • Om du sitter i förvar och domstolen kommer fram till att du ska släppas, kontaktar domstolen förvaret där du är.

Om du är missnöjd med domen

Om du är missnöjd med migrationsdomstolens dom kan du i de flesta fall överklaga till Migrationsöverdomstolen. Det står i bilagan till avgörandet hur du ska göra.

Migrationsöverdomstolen prövar i regel bara vissa mål, sådana där det saknas vägledning eller om det finns synnerliga skäl.

I de flesta andra fall beslutar Migrationsöverdomstolen att inte pröva ett överklagande. Då är det migrationsdomstolens dom som gäller.

Fråga om förvar brukar prövas

När en migrationsdomstol prövat frågan om förvar som första instans brukar Migrationsöverdomstolen pröva frågan efter överklagande.

 

Uppdaterad
2019-09-16