Överklaga beslut om verkställighetshinder

Om Migrationsverket gett dig avslag på din ansökan om verkställighetshinder kan du överklaga beslutet till migrationsdomstol.

Så gör du för att överklaga

 1. 1

  Läs i bilagan

  I beslutet som du har fått från Migrationsverket finns en bilaga där det står hur du ska göra för att överklaga.

 2. 2

  Skriv ett brev

  I bilagan till beslutet finns information om vad du behöver skriva i ditt överklagande.

 3. 3

  Skicka till Migrationsverket

  Skicka ditt överklagande till Migrationsverket. Tänk på att det måste skickas in inom en viss tid efter att du fått ta del av det. Hur lång tid du har på dig, och adressen, står i bilagan till beslutet.

  Migrationsverket skickar överklagandet vidare till migrationsdomstolen. När det kommer in till domstolen får du eller ditt ombud ett meddelande via brev eller e-post.

Kostar det något att överklaga?

Nej. Migrationsdomstolen tar inte ut någon avgift för att pröva ett överklagande.

Läs mer om verkställighetshinder

Mer information om verkställighetshinder finns på Migrationsverkets webbplats:

Mer information om verkställighetshinder, se 12 kapitlet 19 § utlänningslagen:

Uppdaterad
2019-09-16