Så avgörs mål i fråga om verkställighetshinder

Migrationsdomstolens uppgift är att avgöra om Migrationsverket har följt lagen när de beslutade i fråga om verkställighetshinder.

Hur lång tid tar mitt mål?

Hur lång tid det tar att avgöra ett mål varierar. Varje mål är individuellt och har sina egna förutsättningar.

Se domstolens handläggningstider

Här hittar du ungefärliga handläggningstider för olika typer av mål som hanteras av domstolen. Kom ihåg att ditt mål kan ta både kortare och längre tid.

Mer information

Här hittar du handläggningstider på Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Tidslinje för mål hos migrationsdomstolen

 1. 1

  Ditt överklagande kommer in och blir ett mål

  • Migrationsverket skickar ditt överklagande vidare till migrationsdomstolen, tillsammans med alla handlingar som finns i ditt ärende.
  • Handlingarna kommer in till migrationsdomstolen, där de registreras och ditt överklagande blir ett mål.
  • Migrationsverket blir nu din motpart i målet.
  • Domstolen skickar ett brev till dig eller ditt ombud. Där står vilken migrationsdomstol som har hand om ditt mål och ditt målnummer. Ha gärna målnumret till hands när du kontaktar migrationsdomstolen. Då kan du få hjälp snabbare.
 2. 2

  Domstolen utreder ditt mål

  • Migrationsdomstolen utreder målet genom att läsa och bedöma det som kommit in skriftligt. Under tiden som målet utreds kan domstolen begära in mer information, både från dig och från Migrationsverket.
 3. 3

  Domstolen förbereder domen

  • När målet är tillräckligt utrett går en av domstolens jurister igenom utredningen och förbereder ett förslag till dom.
  • Rätten, som oftast består av enbart en domare, tar del av utredningen.
 4. 4

  Domstolen avgör ditt mål

  • Utgångspunkten för domstolen är de lagar som gäller för verkställighet av utvisningsbeslut. Vad rätten bestämmer beror på det som kommit fram i de skriftliga handlingarna i ditt mål och vid den eventuella muntliga förhandlingen. Man tar också hänsyn till hur Migrationsöverdomstolen har dömt i liknande fall.
  • Domstolen kan komma fram till att Migrationsverkets beslut är riktigt och då fortsätter utvisningsbeslutet att gälla.
  • Om domstolen däremot bedömer att Migrationsverkets beslut är fel så skickar domstolen tillbaka ärendet till Migrationsverket som får fatta ett nytt beslut.
 5. 5

  Du får domen

  • Migrationsdomstolen skickar domen till dig eller till ditt ombud.

Om du är missnöjd med migrationsdomstolens dom

Om du är missnöjd med migrationsdomstolens dom kan du i de flesta fall överklaga till Migrationsöverdomstolen. Det står i bilagan till avgörandet hur du ska göra och hur lång tid du har på dig att överklaga.

Migrationsöverdomstolen prövar bara vissa mål, där det saknas vägledning eller om det finns synnerliga skäl.

I de flesta fall beslutar Migrationsöverdomstolen att inte pröva överklagandet. Då är det migrationsdomstolens dom som gäller.

Uppdaterad
2019-09-16