Överklaga beslut om visum

Svenska ambassader, konsulat och Migrationsverket kan besluta om visum. Om du fått avslag kan du överklaga till migrationsdomstolen. Du ska lämna eller skicka överklagandet till den myndighet som har fattat beslutet.

Så gör du för att överklaga

 1. 1

  Läs i bilagan till beslutet

  I beslutet som du har fått finns en bilaga där det står hur du ska göra för att överklaga.

 2. 2

  Skriv ett brev

  I bilagan till beslutet finns information om vad du behöver skriva i ditt överklagande.

 3. 3

  Skicka

  Lämna eller skicka ditt överklagande till den ambassad eller det konsulat som har tagit beslutet. Om du fått ditt beslut från Migrationsverket ska du skicka ditt överklagande dit.

  Om beslutet har fattats av en annan medlemsstat inom EU så ska det överklagas till beslutande myndighet i den medlemsstaten.

  Tänk på att ditt överklagande måste skickas in inom en viss tid efter att du fått ta del av beslutet. Hur lång tid du har på dig, och adressen, står i bilagan till beslutet.

  När ditt överklagande kommit till myndigheten skickas det vidare till migrationsdomstolen.

Kostar det något att överklaga?

Nej. Migrationsdomstolen tar inte ut någon avgift för att pröva ett överklagande.

Läs mer

Uppdaterad
2019-09-16