Så avgörs mål om visum

Migrationsdomstolens uppgift är att avgöra om ambassaden, konsulatet eller Migrationsverket har följt lagen när de fattade beslut i fråga om visum till Sverige.

Hur lång tid tar mitt mål?

Hur lång tid det tar att avgöra ett mål varierar. Varje mål är individuellt och har sina egna förutsättningar.

Se domstolens handläggningstider

Mål om visum hanteras av samtliga migrationsdomstolar. Målen fördelas beroende på i vilken världsdel beslutet som du vill överklaga har fattats.

 • Beslut som har fattats i Afrika hanteras av migrationsdomstolen i Luleå.
 • Beslut som har fattats i Asien hanteras av migrationsdomstolen i Stockholm.
 • Beslut som har fattats i Europa hanteras av migrationsdomstolen i Göteborg.
 • Beslut som har fattats i övriga världsdelar (Antarktis, Nordamerika, Sydamerika eller Oceanien) hanteras av migrationsdomstolen i Malmö.
Mer information

Här hittar du handläggningstider på Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Tidslinje för mål hos migrationsdomstol

 1. 1

  Ditt överklagande kommer in och blir ett mål

  • Ambassaden, konsulatet eller Migrationsverket skickar ditt överklagande vidare till migrationsdomstolen, tillsammans med alla handlingar som finns i ditt ärende.
  • Handlingarna kommer in till migrationsdomstolen, där de registreras och ditt överklagande blir ett mål.
  • Ambassaden, konsulatet eller Migrationsverket blir nu din motpart i målet.
  • Domstolen skickar ett brev till dig eller ditt ombud. Där står ditt målnummer. Ha gärna målnumret till hands när du kontaktar migrationsdomstolen. Då kan du få hjälp snabbare.
 2. 2

  Domstolen utreder ditt mål

  • Migrationsdomstolen utreder målet genom att läsa och bedöma det som kommit in skriftligt. Under tiden som målet utreds kan domstolen begära in mer information, både från dig och från ambassaden, konsulatet eller Migrationsverket
 3. 3

  Domstolen förbereder domen

  • När målet är tillräckligt utrett går en av domstolens jurister igenom utredningen och förbereder ett förslag till dom.
  • Rätten, som oftast består av enbart en domare, tar del av utredningen.
 4. 4

  Domstolen avgör ditt mål

  • Utgångspunkten för domstolen är de lagar som gäller för visum. Vad rätten bestämmer beror på det som kommit fram i de skriftliga handlingarna i ditt mål och vid den eventuella muntliga förhandlingen. Man tar också hänsyn till hur Migrationsöverdomstolen har dömt i liknande fall.
  • Domstolen kan komma fram till att ambassadens, konsulatets eller Migrationsverkets beslut är riktigt och då fortsätter det att gälla.
  • Om domstolen däremot bedömer att beslutet är fel så kan domstolen antlingen bevilja visum eller skicka tillbaka ärendet till ambassaden, konsulatet eller Migrationsverket som får fatta ett nytt beslut i frågan.
 5. 5

  Du får domen

  • Migrationsdomstolen skickar domen till dig.

Om du är missnöjd med migrationsdomstolens dom

Om du är missnöjd med migrationsdomstolens dom kan du i de flesta fall överklaga till Migrationsöverdomstolen. Det står i bilagan till avgörandet hur du ska göra och hur lång tid du har på dig att överklaga.

Migrationsöverdomstolen prövar bara vissa mål, där det saknas vägledning eller om det finns synnerliga skäl.

I de flesta fall beslutar Migrationsöverdomstolen att inte pröva överklagandet. Då är det migrationsdomstolens dom som gäller.

Uppdaterad
2021-01-11