Kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.
Mer information

Behandling av personuppgifter vid kamerabevakning

Förvaltningsrätten kamerabevakar sina lokaler på Tegeluddsvägen 1, i syfte att förebygga eller upptäcka brottslig verksamhet och olyckor.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på förvaltningsrätten med särskild behörighet. Även leverantören av bevakningssystemet kan ges begränsad tillgång i samband med support. Uppgifterna lagras i 30 dagar.

Om du anser att förvaltningsrätten har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål.

Uppdaterad
2019-09-16