Huawei överklagar PTS beslut

Mål: 24231-20
Post- och Telestyrelsen (PTS) fattade den 20 oktober 2020 ett beslut i fråga om auktionsförfarande rörande tillstånd att använda radiosändare i det s.k. 5G-nätet. Beslutet innehåller bl.a. villkor om att nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i det aktuella frekvensbandet inte får genomföras med produkter från bl.a. leverantören Huawei.

Förvaltningsrätten har idag tagit emot ett överklagande av PTS beslut från Huawei. Förvaltningsrätten har för avsikt att handlägga målet skyndsamt.