Muntlig förhandling i mål om 5G-tillstånd

Mål: 24231-20, 2378-21
Förvaltningsrätten i Stockholm kommer den 21–23 april 2021 att hålla muntlig förhandling i två mål som rör 5G-tillstånd. Parterna i målen är Huawei Technologies Sweden AB och Post- och telestyrelsen.

En preliminär förhandlingsplan med information om vad som kommer att ske under respektive förhandlingsdag finns att ta del av nedan.

Begränsat antal åhörarplatser

Med hänsyn till den pågående smittspridningen av covid-19 kommer antalet åhörarplatser att vara begränsat. Åhörare kommer att ges möjlighet att följa förhandlingen från sidosalar genom bild- och ljudöverföring från huvudsalen. Inga åhörare kommer att ges möjlighet att följa förhandlingen i huvudsalen.

Föranmälan krävs för media

För media finns 10 reserverade platser till journalister (ej kameramän och fotografer) som föranmält sig till domstolen och fått bekräftelse på att de fått en plats. Anmälan görs till förvaltningsrätten via e-postadressen till höger på sidan. Ange namn och vilken redaktion du representerar. Journalister ska kunna uppvisa press­legitimation.

Utöver detta finns ett begränsat antal platser reserverade för allmänheten vid varje förhandlingsdag. Till dessa kan ingen föranmälan göras.

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen börjar kl. 09.00.

Säkerhetskontroll

Det genomförs alltid en säkerhetskontroll vid entrén för att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgen. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen. Tänk på att hålla avstånd och komma i god tid.

Faktaruta

Det är enligt lag förbjudet att fotografera och filma inne i rättssalen. Det är också förbjudet att utifrån fotografera och filma in i rättssalen.

Det är också förbjudet att sprida bilder från förhandling i domstol om någon person syns på bilden. Spridningsförbudet omfattar dock inte spridning i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Elektronisk utrustning

Det är inte tillåtet för besökare att använda elektronisk utrustning som kan ta upp bild i rättssalen. Det gäller exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och smarta klockor. Sådan utrustning ska vara avstängd och undanstoppad i rättssalen. Det är däremot tillåtet att använda diktafon för ljudupptagning.

Rättens ordförande kan besluta om undantag när det gäller användning av elektronisk utrustning. Om du har behov av att använda elektronisk utrustning inne i rättssalen, och vill ha ett undantag, ange detta i din anmälan innan förhandlingen börjar.