Domar i mål om friskolor

Mål: 11259-22, 11263-22, 16015-22
Förvaltningsrätten avslår överklaganden i tre mål om återkallelse av godkännande att bedriva skolverksamhet. Domarna rör Stiftelsen Imanskolan och Stiftelsen Framstegsskolan.

Förvaltningsrätten har bedömt att ledningskretsen i respektive stiftelse inte uppfyller de krav på lämplighet som gäller enligt skollagen och att Stiftelsen Framstegsskolan inte heller har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.

- Bristerna i respektive ledningskrets är allvarliga och av sådan karaktär och omfattning att tillsynsmyndigheterna har haft fog för att återkalla stiftelsernas godkännanden som huvudmän, säger rådmannen Eva Furberg.