Verifiera AB har behandlat känsliga personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen

Mål: 19538-22
Verifiera AB har tillhandahållit en söktjänst där det varit möjligt att söka på olika personuppgifter för att användare ska kunna ta del av avgöranden i mål om psykiatrisk tvångsvård och tvångsvård av missbrukare. Förvaltningsrätten i Stockholm delar Integritetsskyddsmyndighetens bedömning att bolaget därigenom har behandlat känsliga personuppgifter i strid med EU:s dataskyddsförordning.

Integritetsskyddsmyndigheten beslutade i september 2022 att ge Verifiera AB en reprimand och förelägga bolaget att sluta göra det möjligt att söka på personnamn, personnummer eller adress för att ta del av avgöranden i mål om psykiatrisk tvångsvård och tvångsvård av missbrukare då detta bedömdes vara i strid med dataskyddsförordningen. Verifiera AB har överklagat beslutet till förvaltningsrätten och menar att dataskyddsförordningen inte är tillämplig på bolagets verksamhet eftersom bolaget har utgivningsbevis och därmed har grundlagsskydd. Verifiera AB anser vidare att bolaget bedriver journalistisk verksamhet och att bolagets verksamhet även på den grunden är undantagen tillämpning av dataskyddsförordningens bestämmelser.

Förvaltningsrätten har avslagit Verifiera AB:s överklagande.

– Att Verifiera AB har utgivningsbevis innebär visserligen att bolaget omfattas av grundlagsskydd, men bolaget får trots det inte publicera känsliga personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen. Verifiera AB har behandlat en stor mängd känsliga personuppgifter och enskilda riskerar att drabbas av verksamheten. Förvaltningsrätten anser att behandlingen av personuppgifter inte har haft något journalistiskt syfte. Integritetsskyddsmyndigheten har därför haft anledning att ingripa mot bolaget, säger rådmannen Mats Mossfeldt.