Domar i de s.k. koranmålen - Polisen har inte haft rätt att neka tillstånd för allmän sammankomst

Mål: 2741-23
De möjligheter som finns att vägra tillstånd till en allmän sammankomst är begränsade. Förvaltningsrätten anser inte att de omständigheter som har legat till grund för Polismyndighetens beslut är tillräckliga för att neka tillstånden i de två aktuella fallen. Polismyndighetens beslut ska därför upphävas.

I februari 2023 ansökte en förening och en privatperson om tillstånd att anordna allmänna sammankomster i anslutning till Turkiets respektive Iraks ambassad i Stockholm. Det framgick att koranbränning skulle ske vid sammankomsterna. Polismyndigheten nekade tillstånden och bedömde att den allmänna ordningen och säkerheten till följd av de planerade sammankomsterna inte skulle kunna garanteras. Polismyndigheten hänvisade till en bedömning som Säkerhetspolisen har gjort om att koranbränningar har ökat och framöver kan komma att öka attentatshotet mot Sverige och svenska intressen.

Föreningen och privatpersonen har överklagat besluten och fört fram att Polismyndighetens beslut strider mot lagen.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten konstaterar att mötes- och demonstrationsfriheten är grundlagsskyddade rättigheter och att det därför finns en begränsad möjlighet att vägra tillstånd till en allmän sammankomst. Ett skäl för att neka ett sådant tillstånd är att det är nödvändigt av hänsyn till ordning och säkerhet. Enligt förvaltningsrätten krävs då att det finns relativt konkreta omständigheter som talar för att ordningsstörningar eller säkerhetsrisker ska uppstå vid själva sammankomsten.

- De möjligheter som finns att vägra tillstånd till en allmän sammankomst är mycket begränsade. Förvaltningsrätten anser inte att den hotbild som redovisats och som har legat till grund för Polismyndighetens beslut att neka tillstånden är tillräckligt konkret och kopplad till den aktuella sammankomsten. Polismyndigheten har därför inte haft tillräckligt stöd för sina beslut, säger Eva-Lotta Hedin, lagman.

Övrig information

Ordförande i målet, lagmannen Eva-Lotta Hedin, är tillgänglig för att svara på frågor per telefon fram till kl. 15.00 i dag den 4 april. Övriga kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan och där finns även möjlighet att beställa domarna via e-post. De aktuella målnumren är: 2741-23 och 2925-23.