Anmälan till uppdrag som offentligt biträde

Förvaltningsrätten har infört ett digitalt system för att slumpmässigt fördela och förordna offentliga biträden som valt att arbeta med LPT, LRV, LVU och LVM. Varje avdelning vid förvaltningsrätten har en lista som innehåller namn på advokater i Stockholmsområdet, som via Advokatsamfundet anmält intresse att arbeta med dessa mål. Förvaltningsrättens lista kommer att uppdateras med jämna mellanrum.

Vem kan anmäla sig till detta uppdrag?

Är du inte advokat, men intresserad av att arbeta med måltyperna LPT, LRV, LVU och LVM? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse om att bli förordnad som offentligt biträde i dessa mål. Din anmälan kommer att prövas mot de kriterier som anges nedan. Uppfyller du dessa kommer du att föras upp på förvaltningsrättens lista.

Du som arbetar som biträdande jurist på en advokatbyrå ska vara notariemeriterad eller ha två års tjänstgöring efter examen på advokatbyrå. Din intresseanmälan ska innehålla följande:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Examensbevis från juristlinje
 • I förekommande fall intyg på notarietjänstgöring
 • Anställningsbevis från advokatbyrå
 • Ange det målområde som anmälan avser

Du som arbetar som jurist med egen verksamhet ska ha tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete efter examen. Din intresseanmälan ska innehålla följande:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Examensbevis från juristlinje
 • I förekommande fall intyg på notarietjänstgöring
 • Redovisa erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, bifoga relevanta intyg
 • Lämna in en ansvarsförsäkring
 • Ange det målområde som anmälan avser

Skicka din anmälan till:

Här hittar du våra kontaktuppgifter och hur vi behandlar dina personuppgifter

Uppdaterad
2020-09-22