Anmälan till uppdrag som offentligt biträde

Förvaltningsrätten har infört ett digitalt system för att slumpmässigt fördela och förordna offentliga biträden som valt att arbeta med LPT, LRV, LVU och LVM. Varje avdelning vid förvaltningsrätten har en lista som innehåller namn på advokater i Stockholmsområdet, som via Advokatsamfundet anmält intresse att arbeta med dessa mål. Förvaltningsrättens lista kommer att uppdateras med jämna mellanrum.

Vem kan anmäla sig till detta uppdrag?

Arbetar du som jurist men är inte ansluten till Advokatsamfundet? Är du intresserad av att arbeta med måltyperna LPT, LRV, LVU och LVM? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse om att bli förordnad som offentligt biträde i dessa mål. Om din anmälan godkänns vid en prövning av förvaltningsrätten kommer du att föras upp på aktuell lista.

Vem kan inte anmäla sig till detta uppdrag?

Du som är biträdande jurist och arbetar på en advokatbyrå omfattas inte av den här möjligheten. Du är istället hänvisad till att få uppdrag via advokaterna på din byrå.

När du anmäler ditt intresse till domstolen ska du bifoga följande uppgifter:

  • Ange namn och kontaktuppgifter.
  • Lämna in examensbevis från juristlinje.
  • Ange det målområde som anmälan avser.
  • Redovisa erfarenhet inom det målområde som anmälan avser.
  • Lämna in en ansvarsförsäkring.

Här hittar du våra kontaktuppgifter och hur vi behandlar dina personuppgifter

Uppdaterad
2020-06-04